Європейська якість навчання для кращої успішності учнів
(Модуль Жана Моне 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) 2020 - 2023 рр.

ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА – 2021: ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА – 2021: ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

27-28 травня в Інституті педагогіки НАПН України відбулася V МІЖНАРОНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА     ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА – 2021: ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».

Подія організована в межах Модуля Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів».

«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіти» – це щорічна міжнародна конференція, яка проводиться з 2010 р. (2010-2016 рр. – у форматі всеукраїнського семінару; з 2017 р. – у форматі конференції) відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. Конференція є платформою для обговорення викликів і кращих практик в освіті в Україні, Європі та світі крізь призму крос культурних порівнянь.

Конференція проходила у форматі пленарного засідання і круглих столів «Освітні реформи та інновації в рамках європеїзації та глобалізації та в умовах викликів пандемії COVID-19», «Методологічні проблеми порівняльної педагогіки», «Актуальні проблеми освіти і навчання у компаративній перспективі», Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в Європі і світі», «Світові стратегії і практики цифровізації освіти».

1

6

2

4

5

7

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Освітні реформи та інновації у глобалізованому світі

Освітня політика в рамках європеїзації та глобалізації

Тенденції розвитку шкільної освіти – міжнародний аспект

Актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі

Міжнародний досвід підтримки обдарованості та інклюзивної освіти

Потенціал освіти в умовах полікультурності

Світові стратегії і практики цифровізації освіти

Освітні феномени у порівняльній ретроспективі

Методологічні проблеми педагогічної компаративістики

Перспективність зарубіжного досвіду для освіти в Україні

Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 пандемії в освіті

З вітальним словом виступили: Олег Топузов (Віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України), Світлана Сисоєва (Академік-секретар, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України), Олександр Ляшенко (Академік-секретар, Відділення загальної середньої освіти НАПН України), Валянціна Гінчук (дырэктар Нацыянальнага інстытута адукацыі, Рэспубліка Беларусь), Іон Акірі (Institutul de Științe ale Educației Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova), Петро Крайник (експерт та менеджер напряму Жан Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні), Оксана Заболотна (президент Української асоціації дослідників освіти, координатор модуля проєкту ЄС Жан Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів»).

У конференції взяли участь представники різних країн та закладів вищої освіти і наукових установ.

У форматі дискусії було обговорено резолюцію конференції з урахуванням думок і пропозицій, які були висловлені учасниками.

Учасники конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації», відмічаючи спільність поглядів учасників конференції на важливість кооперації в умовах європеїзації та глобалізації, визнаючи актуальність досліджень для розбудови теорії і практики освіти в країнах-організаторах та в країнах-учасницях конференції, усвідомлюючи важливість місії педагогічної компаративістики для розвитку спільного освітнього простору, позитивно оцінюючи зусилля організаторів конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» з щорічного її проведення, висловлюючи вдячність Інституту педагогіки НАПН України як приймаючій стороні за високоякісний супровід конференції,

РЕКОМЕНДУЮТЬ

освітянській спільноті:

продовжувати розвивати віртуальну платформу для обміну знаннями і досвідом у форматі щорічної міжнародної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта»,

активізувати взаємодію усіх зацікавлених сторін з розбудови плідного діалогу з метою підвищення якості національних систем освіти,

удосконалювати форми роботи в умовах пандемії COVID-19, використовуючи світові інноваційні технології поширення знань і досвіду,

долучатися до мережі освітян-новаторів з метою збагачення перспективними ідеями.

дослідникам-компаративістам у галузі освіти:

активніше лобіювати компаративістику у галузі освіти як науку з високим потенціалом для модернізації національної освіти,

сприяти розвитку методологічних засад педагогічної компаративістики, інтенсифікувати публікацію праць з методології компаративістики задля підвищення якості компаративних досліджень та валідності висновків і рекомендацій,

докладати зусиль для розбудови співпраці дослідників-компаративістів в країнах-учасницях та в європейському і світовому професійному просторах.

Перспективним вбачається:

підготовка аналітичних/оглядових видань з проблем/тенденцій розвитку/перспектив освіти в Європі та світі задля підвищення якості національної освіти,

підготовка довідника «Компаративістика в персоналіях» з метою представлення дослідників, які роблять внесок у розбудову педагогічної компаративістики в країнах-учасницях,

підготовка довідника «Педагогічна персоналія» задля промоції провідних учених-педагогів країн учасниць в європейському та світовому освітньому просторах,

узагальнення рекомендацій педагогів-компаративістів, що ґрунтуються на результатах компаративних досліджень та їх якнайширше розповсюдження в освітньому просторів країн-учасниць,

Презентація першого дня

Презентація другого дня

Резолюція конференції

Програма конференції

Збірник матеріалів конференції

Підтримка Європейською Комісією проведення цього заходу не передбачає підтримку його змісту, який відображає лише думку учасників, і Комісія не може нести відповідальності за будь-яке використання інформації, яка тут міститься.