Наша команда

 • Топузов Олег Михайлович
  Директор Інституту педагогіки НАПН України, фахівець у галузі методики навчання географії, доктор педагогічних наук, професор
 • Заболотна Оксана Адольфівна
  Доктор педагогічних наук, професор, віце-президент Української асоціації дослідників освіти; проректор з міжнародної діяльності Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, член Британської асоціації істориків педагогіки та Британського
 • Калініна Людмила Миколаївна
  Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України (з 20 грудня 2018 року, наказ №475 від 22.12.2018), дослідник і тренер.
 • Локшина Олена Ігорівна
  Доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, дослідник і тренер.
 • Васильєва Дарина Володимирівна
  Інші профілі: Facebook
  Науковий ступінь:
  Кандидат педагогічних наук
  Коло наукових інтересів:
  Методика математики, Аксіологічний потенціал шкільного курсу математики, Впровадження елементів STEM-освіти в навчання математики
  Профіль вченого в Google Scholar:
  https://scholar.google.com.ua/citations?user=a1D5CN4AAAAJ&hl=uk
  Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:
  http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=1002
  ORCID iD:
  https://orcid.org/0000-0002-4083-681X
  E-mail:
  mailto:vasilyevadarina@gmail.com
  Старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти