Європейська якість навчання для кращої успішності учнів
(Модуль Жана Моне 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) 2020 - 2023 рр.

Наша команда

 • Топузов Олег Михайлович
  Директор Інституту педагогіки НАПН України, фахівець у галузі методики навчання географії, доктор педагогічних наук, професор
 • Заболотна Оксана Адольфівна
  Доктор педагогічних наук, професор, президент Української асоціації дослідників освіти, головний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України, професор кафедри іноземних мов уманського державно
 • Калініна Людмила Миколаївна
  Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України (з 20 грудня 2018 року, наказ №475 від 22.12.2018), дослідник і тренер.
 • Локшина Олена Ігорівна
  Доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, дослідник і тренер.
 • Васильєва Дарина Володимирівна
  Науковий ступінь:
  Кандидат педагогічних наук
  Коло наукових інтересів:
  Методика математики, Аксіологічний потенціал шкільного курсу математики, Впровадження елементів STEM-освіти в навчання математики
  Профіль вченого в Google Scholar:
  https://scholar.google.com.ua/citations?user=a1D5CN4AAAAJ&hl=uk
  Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:
  http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=1002
  Інші профілі: Facebook
  ORCID iD:
  https://orcid.org/0000-0002-4083-681X
  E-mail:
  mailto:vasilyevadarina@gmail.com
  Старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти