Європейська якість навчання для кращої успішності учнів
(Модуль Жана Моне 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) 2020 - 2023 рр.

Наша команда

 • Топузов Олег Михайлович
  Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України
 • Заболотна Оксана Адольфівна
  Посада:
  Доктор педагогічних наук, професор, президент Української асоціації дослідників освіти, головний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 • Калініна Людмила Миколаївна
  Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України (з 20 грудня 2018 року, наказ №475 від 22.12.2018), дослідник і тренер.
 • Локшина Олена Ігорівна
  Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувачка відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, дослідник і тренер.
 • Васильєва Дарина Володимирівна
  Науковий ступінь:
  Кандидат педагогічних наук
  Коло наукових інтересів:
  Методика математики, Аксіологічний потенціал шкільного курсу математики, Впровадження елементів STEM-освіти в навчання математики
  Профіль вченого в Google Scholar:
  https://scholar.google.com.ua/citations?user=a1D5CN4AAAAJ&hl=uk
  Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:
  http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=1002
  Інші профілі: Facebook
  ORCID iD:
  https://orcid.org/0000-0002-4083-681X
  E-mail:
  mailto:vasilyevadarina@gmail.com
  Старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти