Європейська якість навчання для кращої успішності учнів
(Модуль Жана Моне 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) 2020 - 2023 рр.

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук
Коло наукових інтересів:
Методика математики, Аксіологічний потенціал шкільного курсу математики, Впровадження елементів STEM-освіти в навчання математики
Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=a1D5CN4AAAAJ&hl=uk
Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=1002
Інші профілі: Facebook
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-4083-681X
E-mail:
mailto:vasilyevadarina@gmail.com
Васильєва Дарина Володимирівна
Посада:
Старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти

Інша інформація

Інша інформація:

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища   

Досвід роботи: 
З 2003 – 2008 навчання в Національному педагогічному  університет імені М.П. Драгоманова, фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика». 
З 2009 по 2012 рр. - аспірантура Інституту педагогіки НАПН України

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Методика навчання математики учнів 5-6 класів з використанням мультимедійної дошки»

Наукова діяльність: 
В 2007 році робота над темою дослідження «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні».
З січня 2018 року роботу над темою дослідження «Методика забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання алгебри та початків аналізу в ліцеях на рівні стандарту».       

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

 1. Васильєва Д.В. Збірник задач з математики. 5-9 класи: Наскрізні лінії ключових компетентностей та їх реалізація/ Д. В. Васильєва, Н.І. Василюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 112 с.
 2. Васильєва Д.В. Я дослідник. Математика. 5 клас: Робочий зошит учня/ Д.В. Васильєва. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 64 с.
 3. Васильєва Д.В. Математика. 5 клас: Розробки уроків та методичні рекомендації/ Д.В. Васильєва. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 48 с.
 4. Васильєва Д.В. Я дослідник. Математика. 6 клас: Робочий зошит учня/ Д.В. Васильєва. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 80 с.
 5. Васильєва Д.В. Математика. 6 клас: Розробки уроків та методичні рекомендації/ Д.В. Васильєва. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 48 с.
 6. Буковська О.І., Васильєва Д.В. Зошит-конспект. Логіка. 5 клас. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 96 с.
 7. Сільвестрова І.А. та ін. Алгебра 9. Самостійні та контрольні роботи/ Сільвестрова І.А., Фурман М.С., Буковська О.І., Васильєва Д.В., - К.: Педагогічна думка, 2018. – 158 с.

Підручники:

 1. Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Буковська О.І., Васильєва Д.В., Глобін О.І., Сільвестрова І.А. – К.: Педагогічна думка, 2017. – 320 с.; іл.
 2. Алгебра: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Буковська О.І., Васильєва Д.В., Сільвестрова І.А., Фурман М.С. – К.: Педагогічна думка, 2018. – 320 с.; іл. (подано до друку)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Васильєва Д.В. Реалізація наскрізної лінії «громадянська відповідальність» у підручниках алгебри / Д.В. Васильєва // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка. 2017. – Вип. 17. – C. 70 – 78.
 2. Васильєва Д. В. Курвитс М. В. Сучасні програмні засоби навчання // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 6. – С. 6 – 10.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Васильєва Д.В. Реалізація наскрізної лінії «громадянська відповідальність» у підручниках алгебри / Д.В. Васильєва // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка. 2017. – Вип. 17. – C. 70 – 78.
 2. Васильєва Д. В. Курвитс М. В. Сучасні програмні засоби навчання // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 6. – С. 6 – 10.

Матеріали конференцій

 1. Васильєва Д. В., Василюк Н. І. Висвітлення у періодичних виданнях стану формування фінансової грамотності учнів на уроках математики // Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу» (Березень 2017 р., м. Суми): У 2-х частинах. Частина1 / упорядник Чашечникова О.С. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2017. – С. 22 – 23.
 2. Васильєва Д. В. Навчання математики в новій українській школі в контексті STEM-освіти // Тези доповідей Міжнародній науково-практичніій конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики» до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова (Київ), 11-13 травня 2017 р; Київ, Україна – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. - С. 18 – 19.
 3. Васильєва Д.В. Підготовка майбутніх учителів до реалізації аксіологічного підходу у навчанні математики в школі/ Д. В. Васильєва// Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничих, технологічних і комп’ютерних галузях» (Бердянськ, 13-15 вересня 2017 року). – Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2017. – С. 48 – 49.
 4. Васильєва Д.В. Наскрізні лінії ключових компетентностей та їх реалізація в старшій профільній школі/ Д.В. Васильєва // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО - 2017), м. Черкаси, 26 – 28 жовтня 2017 р. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – С. 54 – 55.
 5. Васильєва Д.В. Профільне навчання математики в умовах реалізації елементів STEM-освіти/ Д.В. Васильєва // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2017 рік: наукове видання. – К : Педагогічна думка, 2017. – С. 200.
 6. Васильєва Д. Дослідницький метод у навчанні математики / Д.В. Васильєва // Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь – 2017» (14 груд. 2017 р., м. Київ) [Електронний ресурс] / за ред. Спіріна О.М. та Яцишин А.В. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2017. – 353 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/gen=5Fres=5Fiitzn/2017.html.
 7. Васильева Д. В. Современный учебник математики – модель организации учебного процесса // Проблеми сучасного підручника: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 – 19 травня 2018 р., м. Мінськ. – К.: Педагогічна думка, 2018. – С. 14 – 17.