Європейська якість навчання для кращої успішності учнів
(Модуль Жана Моне 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) 2020 - 2023 рр.

Навчальні матеріали

Пограма міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми сучасного підручника: ключові компетентностіта предметні навички"

Програма конференції "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації"

Програма підвищення кваліфікації  за спеціальністю – 014. Середня освіта. Математика  (обсяг програми 90 годин. 3 кредитів ЄКТС)

Програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 01414 – Середня освіта. Природничі науки  (обсяг програми 90 годин. 3 кредитів ЄКТС)

Програма підвищення кваліфікації  за спеціальністю 01401 – Середня освіта. Українська мова і література  (обсяг програми 90 годин. 3 кредитів ЄКТС)

Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA 2022

Збірник завдань  для розвитку читацької грамотності учнів у форматі PISA 2022

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у форматі PISA

Програма конференції "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу"